ปภ.สั่งทุกหน่วยตามสถานการณ์ฝนใกล้ชิด


กรุงเทพฯ 8 ต.ค.-ปภ.เผยจังหวัดลพบุรียังมีน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ ขณะที่ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชรสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ประสานหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงนี้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากใน 4 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชร โดย จังหวัดลพบุรีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอหนองม่วง และ
อำเภอโคกสำโรงรวม 11 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 611 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย , จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย รวม 2 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน ทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดได้คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชร แต่ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายชยพล กล่าวว่า ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แจกจ่ายถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยได้ประสานจังหวัด ศูนย์ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและให้ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด.-สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.


Category: news

Comments are closed for this post.