สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วนอุทยานภูพระ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

หาดเจ้าสำราญ

เขาอกทะลุ

ดอยม่อนจอง

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ